Trees & Pots je spoločnosť zaoberajúca sa návrhom investičných stratégií, ktoré slúžia na zhodnotenie a zveľadenie majetku klientov a ich budúcich generácií.

Spoločnosť Trees & Pots spojila zakladateľov z podnikateľského a bankového prostredia a ich spolupracujúcich partnerov. Toto jedinečné partnerstvo kombinuje investície s odbornými znalosťami a expertízou v špecifických oblastiach ekonomiky a tak umožňuje dosahovať atraktívne výsledky pri ich zhodnocovaní.

Naša činnosť je založená na základných hodnotách

Komunikácia

Úprimnosť a spravodlivosť je základom všetkého, čo robíme. Veríme, že naše podnikanie a počínanie je dlhodobé a dobrá reputácia sa buduje po celé desaťročia.

Partnerstvo

Spoločne vytvárame hodnotu. Nadväzujeme dlhodobé partnerstvá s talentovanými a skúsenými partnermi, kolegami a investormi.

Udržateľná rovnováha

Zameriavame sa na dlhodobú hodnotu, a to aj na úkor krátkodobých ziskov.

Sektorová odbornosť

Sústredíme sa na odvetvia, ktoré dobre poznáme a na oblasti, v ktorých majú naši partneri priame prevádzkové skúsenosti.

Kontaktujte nás

Máte na nás nejaké otázky?
  • [javascript protected email address]