Kľúčom k dlhodobému rastuje kontinuita

Partnerstvo, transparentnosť a snaha rásť

Trees & Pots je spoločnosť zaoberajúca sa návrhom investičných stratégií, ktoré slúžia na zhodnotenie a zveľadenie majetku klientov a ich budúcich generácií.

Investičné zameranie

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je vysoko špecializovaný odbor, o ktorom majú hĺbkové znalosti iba odborníci v danom odvetví. Čítaj viac

Alternatívne investície

Nehnuteľnosti sa za posledných 50 rokov stali obľúbeným investičným nástrojom. Nehnuteľnosti môžu vylepšiť profil rizika a návratnosti portfólia investora Čítaj viac

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti sa za posledných 50 rokov stali obľúbeným investičným nástrojom. Nehnuteľnosti môžu vylepšiť profil rizika a návratnosti portfólia investora Čítaj viac

Finančné trhy

Finančné trhy všeobecne odkazujú na akékoľvek trhy, na ktorých sa obchoduje s cennými papiermi, vrátane akciového trhu, dlhopisového trhu Čítaj viac

Pripravení poskytnúť odlišný pohľad na investovanie

Pristupujeme k návrhu investičnej stratégie tak, aby bola trvaloudržateľná, odolávala veľkým trhovým výkyvom a poskytla atraktívny výnos. To si vyžaduje špecifické know-how a nástroje, ktoré sú našou najväčšou pridanou hodnotou.

Kontaktujte nás

Máte na nás nejaké otázky?
  • [javascript protected email address]