Investičné zameranie

Uplatňovaním našich postupov sa snažíme poskytovať klientom udržateľnú a dlhodobú hodnotu. Naše odvetvové odborné znalosti zahŕňajú:

Avatar
Investície do vzácnych mincí sú považované za alternatívu tradičným triedam investičných aktív, s ktorými sú v zápornej korelácii. Oproti niektorým štandardným trhovým investíciám sa vyznačujú nižšou likviditou avšak vyššou výnosnosťou a značne nižšou volatilitou. Vzácne mince majú schopnosť zabezpečiť ochranu hodnoty v čase vyššej inflácie, keď naopak, vyššie inflačné očakávania škodia iným triedam aktív. Táto špecifická vlastnosť zberateľských mincí dáva numizmatickým zbierkam potenciál hrať dôležitú diverzifikačnú úlohu v investičnom portfóliu.

Alternatívne investície

Investície do vzácnych mincí sú považované za alternatívu tradičným triedam investičných aktív, s ktorými sú v zápornej korelácii. Oproti niektorým štandardným trhovým investíciám sa vyznačujú nižšou likviditou avšak vyššou výnosnosťou a značne nižšou volatilitou. Vzácne mince majú schopnosť zabezpečiť ochranu hodnoty v čase vyššej inflácie, keď naopak, vyššie inflačné očakávania škodia iným triedam aktív. Táto špecifická vlastnosť zberateľských mincí dáva numizmatickým zbierkam potenciál hrať dôležitú diverzifikačnú úlohu v investičnom portfóliu.

Avatar
Zdravotná starostlivosť je vysoko špecializovaný odbor, o ktorom majú hĺbkové znalosti iba odborníci v danom odvetví. Aj napriek s tým spojeným rizikám môže byť sektor zdravotnej starostlivosti pre investorov bezpečným útočiskom a veľkou príležitosťou na rast. Keďže dopyt po zdravotnej starostlivosti je cenovo nepružný - čo znamená, že pri fluktuácii cien bude dopyt relatívne stabilný - je sektor zdravotnej starostlivosti pomerne odolný voči vzostupu i poklesu hospodárskeho cyklu.

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť je vysoko špecializovaný odbor, o ktorom majú hĺbkové znalosti iba odborníci v danom odvetví. Aj napriek s tým spojeným rizikám môže byť sektor zdravotnej starostlivosti pre investorov bezpečným útočiskom a veľkou príležitosťou na rast. Keďže dopyt po zdravotnej starostlivosti je cenovo nepružný - čo znamená, že pri fluktuácii cien bude dopyt relatívne stabilný - je sektor zdravotnej starostlivosti pomerne odolný voči vzostupu i poklesu hospodárskeho cyklu.

Avatar
Finančné trhy všeobecne odkazujú na akékoľvek trhy, na ktorých sa obchoduje s cennými papiermi, vrátane akciového trhu, dlhopisového trhu, devízového trhu a trhu s derivátmi. Finančné trhy sú dôležité pre hladké fungovanie ekonomík.

Finančné trhy

Finančné trhy všeobecne odkazujú na akékoľvek trhy, na ktorých sa obchoduje s cennými papiermi, vrátane akciového trhu, dlhopisového trhu, devízového trhu a trhu s derivátmi. Finančné trhy sú dôležité pre hladké fungovanie ekonomík.

Avatar
Nehnuteľnosti sa za posledných 50 rokov stali obľúbeným investičným nástrojom. Nehnuteľnosti môžu vylepšiť profil rizika a návratnosti portfólia investora a ponúknuť konkurenčné výnosy upravené o riziko. Všeobecne platí, že trh s nehnuteľnosťami má nízku volatilitu, najmä v porovnaní s akciami a dlhopismi. Ďalšou výhodou investícií do nehnuteľností je ich potenciál diverzifikácie. Reality majú nízku a v niektorých prípadoch negatívnu koreláciu s ostatnými hlavnými triedami aktív - to znamená, že keď akcie klesajú, nehnuteľnosti často rastú.

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti sa za posledných 50 rokov stali obľúbeným investičným nástrojom. Nehnuteľnosti môžu vylepšiť profil rizika a návratnosti portfólia investora a ponúknuť konkurenčné výnosy upravené o riziko. Všeobecne platí, že trh s nehnuteľnosťami má nízku volatilitu, najmä v porovnaní s akciami a dlhopismi. Ďalšou výhodou investícií do nehnuteľností je ich potenciál diverzifikácie. Reality majú nízku a v niektorých prípadoch negatívnu koreláciu s ostatnými hlavnými triedami aktív - to znamená, že keď akcie klesajú, nehnuteľnosti často rastú.

Kontaktujte nás

Máte na nás nejaké otázky?
  • [javascript protected email address]