Investičné príležitosti

Vytvorené pre Vás. S pridanou hodnotou nášho originálneho prístupu.

Avatar
Fond kvalifikovaných investorov. Využíva špecifický prístup a investičné aktíva. Riadený profesionálmi a podliehajúci štandardným kontrolným mechanizmom.

TREES & POTS SICAV a.s.

Fond kvalifikovaných investorov. Využíva špecifický prístup a investičné aktíva. Riadený profesionálmi a podliehajúci štandardným kontrolným mechanizmom.

Kontaktujte nás

Máte na nás nejaké otázky?
  • [javascript protected email address]